Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

Privacy is een illusie. Overal waar je komt (offline en online) laat je een spoor van herkenning achter. Door de nieuwe privacywetgeving moet iedereen die gegevens verwerkt en opslaat, hier transparant in zijn. Kosmisch Verbinder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kosmischverbinder.nl
kosmischverbinder@gmail.com

Sytse Monsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Kosmisch Verbinder Hij is te bereiken via kosmischverbinder@gmail.com
www.instagram.com/kosmischverbinder
www.facebook.com/kosmischverbinder

Kosmisch Verbinder verwerkt je persoonsgegevens doordat je een bezoek brengt aan deze website, een reactie achterlaat, een bestelling plaatst, een afspraak inplant, cookies accepteert of contact opneemt via het contactformulier.

Kosmisch Verbinder verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op Kosmisch Verbinder
– Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Op kosmischverbinder.nl is het niet de bedoeling dat ik gegevens verzamel over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Ik adviseer ouders zelf actief betrokken te zijn bij het internetgedrag van hun kinderen. Zo kunnen we voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je er van overtuigd dat ik gegevens heb verzameld van jouw minderjarige zoon of dochter? Stuur dan een e-mail naar kosmischverbinder@gmail.com zodat het proces voor verwijdering in gang gezet kan worden.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Kosmisch Verbinder verwerkt jouw persoonsgegevens:
– Voor het verzenden van een e-mailnotificatie
– Om een bestelling/afspraak te verwerken
– Zodat je een reactie kunt achterlaten op de website
– Om contact met je te kunnen opnemen bij bijvoorbeeld winacties
– Kosmisch Verbinderanalyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en om in de gaten te houden welke artikelen je het meest interessant vindt

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Kosmisch Verbinder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres: Jouw e-mailadres bewaar ik 36 maanden of tot uitschrijving van de nieuwsbrief of na het verzoek om een reactie onder een artikel te verwijderen. Het verzoek kun je doen door het online contactformulier in te vullen. Je gegevens worden dan binnen uiterlijk 30 dagen verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verstrek natuurlijk geen gegevens aan derden als het niet echt noodzakelijk is. Een enkele keer is het wel noodzakelijk. Bijvoorbeeld als je mee hebt gedaan aan een winactie, een bedrijf wil inzien wat mijn publiek is of omdat je het zelf hebt aangegeven.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE IK GEBRUIK

Kosmisch Verbinder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kosmisch Verbinder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kosmischverbinder@gmail

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via kosmischverbinder@gmail.com. Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Retourproces

Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar het kan een keer gebeuren dat je niet tevreden bent met het product dat je bij mij hebt besteld. Dan mag je dit natuurlijk retourneren en krijg je het aankoopbedrag terug. Voorwaarde is wel dat het in de originele verpakking dient te zitten en dat je dit vooraf meldt via kosmischverbinder@gmail.com De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen en draagt ook de verzendkosten hiervoor.

Volg mij ook op Instagram

Contact

Alleen op afspraak

Kosmisch Verbinder © 2019 – 2023 
Fotografie: Landa Penders, Jacqueline Yalcin & Sytse Monsma
KVK 76864073 BTW ID: NL003166094B44 

Kosmisch Verbinder © 2019 – 2023 
Fotografie: Landa Penders, Jacqueline Yalcin & Sytse Monsma                                          

KVK 76864073 BTW ID: NL003166094B44